Pisagor

Pisagor kimdir? Pisagor hakkıda merak ettikleriniz yazımızda…

Pisagor ya da Pythagoras MÖ 570 ile MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur.

En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. “Sayıların babası” olarak bilinir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihâî gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.

Thales’in öğrencisi olan Pisagor, Thales’in isteği ile dönemin matematikteki öncü ülkesi Mısır’a gitmiş ve Antiphon’un “Erdemde Sivrilenler Üzerine” adlı eserine göre orada Mısır dilini öğrenmiştir.

Matematik ve müzik arasında bağlantı kurmuştur. Ayrıca ses perdesi ile tel uzunluğu arasında bir ilişki olduğunu bulmuştur.

Pisagor’un bilim ve sanata katkıları

• Matematik ve astronomiye katkıları olmuştur.
• Ürettiği bağıntıya Pisagor bağıntısı adını vermiştir.
• Müziğin matematiksel oranlara indirgenebileceğini ortaya koy- muş ve diatonik skalayı keşfetmiştir.
• Günümüzde bazı bilim adamlarının çok sıcak baktığı “kürele- rin müziği” adıyla bilinen “kürelerin armonisi” önermesini orta- ya atmıştır.
• Müzikle tedavi çalışmalarıyla tıbba katkıda bulunmuştur.
• Bir iddiaya göre, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve ikili bir ha- reket içinde olduğunu biliyordu ve bunları yalnızca inisiyelerine açıklamıştı ki, bu açıklamaları, ezoterik doktrin yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak bu bilgilerin kabulünde rol oynamıştır.
• (3, 4, 5) ve (5, 12, 13) özel üçgenlerini bulmuştur
• Çarpım tablosunu ilk olarak o kullandı.
• Pisagor’un Adalet Kupası adı verilen içine konulan içeceği adaletli dağıtılmasını sağlayan bir tür kupayı okulunda kullandı.


Daha Fazla İçerik
Günümüzde Kodlama Eğitimi Çocuklar İçin Neden Önemli?
Başa